Zašto su u početku menstruacije neredovne?
U pubertetu hormonske funkoije još nisu dovoljno usklađene te su menstruacije neredovne. Zato posle prve menstruacije može proći i više meseci do pojave sledeće, ali menstruacije mogu biti i učestalije, tako da se javljaju na 15 dana ili bez određenog reda. U slučaju kada su mienstruacije učestale i obilne treba potražiti savet lekara, jer nastaje povećan gubitak krvi, što treba na svaki način sprečiti.
Neredovne menstruacije, kod kojih između menstruacija prođe dva ili više meseci, ne zahtevaju nikakvo lečenje. U ovim slučajevima može se čekati do 16. godine, da se hormonske funkcije usklade.
Ima slučajeva kada su u početku menstruacije redovne i tek 6 meseci posle pojave prve menstruacije nastaje poremećaj menstrualnog ciklusa. I ovo nije bolesno stanje, jer je, obično usled promene uslova života ili drugih promena, nastao nesklad u hormonskim funkcijama. I ovo je prolazno stanje koje ne zahteva lečenje. Obično neusklađenost hormonskih funkcija u pubertetu i ranoj adolescenciji ne prate drugi poremećaji, tako da bez nervoze treba sačekati da se one prirodno usklade.

Mogu li menstruacije biti neredovne i posle 16. godine?
Smatra se da je potrebno da prođu dve godine od pojave prve menstruacije da bi se hormonske funkcije potpuno uskladile. Ako se to ne odigra, onda postoji poremećaj u funkciji jajnika, što znači bolesno stanje, koje zahteva lečenje.
Naravno, ne treba zaboraviti da izostanak menstruacije nastaje i posle oplodnje.

adminZdravljemenstruacijaZašto su u početku menstruacije neredovne? U pubertetu hormonske funkoije još nisu dovoljno usklađene te su menstruacije neredovne. Zato posle prve menstruacije može proći i više meseci do pojave sledeće, ali menstruacije mogu biti i učestalije, tako da se javljaju na 15 dana ili bez određenog reda. U slučaju kada...