Zašto deca kraduVećina roditelja ne zna kako da reaguje kad sazna daje njihovo dete nešto ukralo, niti im je jasno zbog čega je to uradilo. Odgovore na ova, ali i druga pitanja u vezi s tim.

Mališani kradu kada ne mogu da zadovolje emocionalne potrebe i osećaju se prazno. Oni tada uzimaju tuđe stvari da pokušaju da popune tu prazninu. Osim toga, krade, kao i ostala devijantna ponašanja dece, posledica su nemogućnosti da reše problem, ili ispune želju na regularan način, i nisu normalne pojave! Jer, ni jedno dete se ne rađa kao lopov!
Porodica je, okosnica vaspitanja svakog deteta! Ako su u njoj narušene vrednosti i odnosi, to postaje model na osnovu koga se „oblikuje” ponašanje dece. Da dete nešto ukrade, retko će da se dogodi u zdravoj porodici, ali će mališan na to da se odluči ako oponaša starije. Pritom roditelj ne mora u pravom smislu te reči da krade, jer krađa ima širi kontekst.

– Krađa je i ako roditelj ode u školu i uz pomoć poznanstava ili mita popravi ocene detetu ili mu opravda neopravdane izostanke.

Osim toga krađa bi trebalo da se stavi i u kontekst licemernog ponašanja odraslih. A, ono postoji čak i kada toga nismo svesni! Na primer, ako roditelj kaže detetu da ne sme da proba alkohol, a posle pet minuta
sa kumom i pred decom popije nekoliko rakija, govorimo o licemerju.

Iako živimo u vreme tranzicije i često čujemo daje neko nešto ukrao, ili da se „snalazi”, a neko to radi po principu „ja ne mogu da ukradem fabriku, ali ukrašću ekser”, to ne znači da bi trebalo da se saglasimo sa takvim ponašanjem i da se pomirimo sa krizom moralnih i drugih vrednosti. Zadatak dobrog roditelja je da brani dostojanstvo i lepotu života i da to prenosi na decu.

A, ako se dogodi da dete nešto ukrade mora da bude kažnjeno. Sankcija bi pre svega trebalo da bude primerena učinjenom i da usledi ubrzo pošto se krađa dogodila. Ne srne da se desi da u prvom trenutku ne reagujemo, a kad „dara prevrši meru” kažemo: ,,e, sad mi te je dosta, sad ću da te kaznim za sve ono što si pre neki dan uradio ili uradila”.
Osim toga trebalo bi da se ima na umu da ne sme da se kažnjava ličnost, već učinjeno delo.

Detetu nemojte da kažete: „ti si lopov, a lopovi idu u zatvor”, već „nije lepo to što si uzeo tuđu stvar”. Jer, ono o čemu moramo da vodimo računa u svakom trenutku je dostojanstvo deteta. A, da dete usvoji pedagošku meru neohodno je da roditelj sačuva minimum njegovog samopoštovanja. Tim pre što je samopoštovanje osnov njegovog samopouzdanja.

Osim toga znajte da su dečje duše suptilne i da je važno da poštujemo njihovu ličnost i decu ne treba da tučete!
Ima jedna „divna kazna” primerena predškolcima kad vaspitačice pošalju dete u ćošak na razmišljanje. – Tu kaznu mogu da primene i roditelji ako dete nešto ukrade. Nikako ne bi trebalo da ga pošaljete u drugu sobu, da ugasite svetio ih da vičete na njega.

RODITELJI „KROJE” MODEL

Roditelji moraju da budu svesni da modele ponašanja deci postavljaju oni sami ličnim primerom, vaspitnim obrascima, religijskim, društvenim normama…

Savremena porodica, nažalost, ima veliki problem koji prelazi u hendikep, a to je nedovoljna organizovanost. Jer, dopustili smo da na nas utiču svi faktori koji ometaju zdravu organizaciju vremena (mediji, pohtika, brige, kvazi zadovoljstvo..) a samim tim smo izgubili mogućnost upravljanja vremenom. Kad nema toga, raste nestrpljenje, nestrpljenje rada nervozu, a tada nema ni radosti, ni spontanosti i gubi se zajednica koja je lekovita

DOBAR PRIMER

Ako je vaš naslednik ili naslednica nešto ukrao savet je da to raspravite u komičnoj situaciji ih da učinite nešto slično onome što je uradilo dete. Na primer, „ukradite” i vi njemu ili njoj omiljenu igračku. A, kad dete pita gde je recite: „možda je neko uzeo tvoju igračku, jer si ti nekom uzeo/la nešto” ili „razmisli da nisi ti nekom uzeo/la tuđe, pa je taj neko uzeo tvoje”.

loading...

loading...
https://sanportal.info/wp-content/uploads/2014/08/Zašto-deca-kradu.jpghttps://sanportal.info/wp-content/uploads/2014/08/Zašto-deca-kradu-300x240.jpgadminDuh i teloVećina roditelja ne zna kako da reaguje kad sazna daje njihovo dete nešto ukralo, niti im je jasno zbog čega je to uradilo. Odgovore na ova, ali i druga pitanja u vezi s tim. Mališani kradu kada ne mogu da zadovolje emocionalne potrebe i osećaju se prazno. Oni tada uzimaju...