Da li vam je neprijatno da se rukujete sa ljudima jer su vam dlanovi nepresto znojavi? Ako je tako, niste…
jos »