Šta treba raditi kada izostane menstruacija?
Menstruacija može izostati iz dva razloga: zbog poremećaja u funkciji polnih žlezda (jajnika) i zbog oplodnje.
U žena koje imaju polne odnose izostanak menstruacije najpre upućuje na trudnoću. U devojčica koje nemaju polne odnose menstruacija obično izostane usled promene uslova života ili poremećaja u hormomskim funkcijama. U svakom slučaju najbolje je obratiti se lekaru već posle 14 dana, kako bi se na vreme preduzele potrebne mere.

Zašto krupnije devojčice dobijaju menstruaciju ranije nego sitne?
Pogrešno je vezivati pojavu menstruacije za stanje uhranjenosti, nego treba posmatrati opšti razvoi. Bolje razvijene devojčice se brže razvijaju u pubertetu, pa je i razvoj polnih organa i njiihovih funkcija brži, zato one ranije dobijaju menstruaciju.Kod devojčica koje se slabije razvijaju u pubertetu razvoj traje duže, pa i pojava menstruacije usledi nešto kasnije.

loading...
adminZdravljemenstruacijaŠta treba raditi kada izostane menstruacija? Menstruacija može izostati iz dva razloga: zbog poremećaja u funkciji polnih žlezda (jajnika) i zbog oplodnje. U žena koje imaju polne odnose izostanak menstruacije najpre upućuje na trudnoću. U devojčica koje nemaju polne odnose menstruacija obično izostane usled promene uslova života ili poremećaja u hormomskim...