samozadovoljavanjeŠta je to samozadovoljenje?
Samozadovoljenje je uobičajen način zadovoljenja seksualnog nagona u pubertetu i mladosti (adolescenciji). Postdže se mehandčkim draženjem polnih organa rukom ili drugim predmetima, čime se postiže zadovoljstvo slično orgazmu pri polnim odnosima.

Ima li razlike između samozadovoljenja i onanije ili masturbacije?
Samozadovoljenje, onanija i masturbaeija su tri izraza za istu pojavu. Najviše se ikoristi izraz onanija.Ovaj izraz je u medicinu uveo u XVIII veku engleski lekar Beker.

Postoji li još koji izraz za samozadovoljenje i da li masturbacija označava samozadovoljenje kod devojčica?
Masturbaoija je izraz koji se koristi u medicini, inače analogan je onaniji. Masturbacija je kovanica od latinskih reči manus — ruka i stuprum — skrnavljenje, tako da objašnjava sam čin samozadovoljenja. Ne postoji poseban izraz za samozadovoljenje kod devojčica, pošto je razvojni proces za sve isti, pa i njegove manifestacije.

Kako onanija utiče na zdravlje i kakve posledice ostavlja?
Za onaniju je rečeno da je normalna pojava u periodu polnog sazrevainja. Ona nije štetna po zdravlje u ovom periodu.
O štetnostd onanije mnogo je rečeno, mnogo je napisano, postoje razne zablude koje izazivaju nemir kod tinejdžera. Tako postoji uverenje da učestala onanija dovodi do mladalačkog ludila, da izaziva sušenje kdčme, da zbog nje dolazi do raznih deformacija itd. Ovakva shvatanja potiču iz vremena kada se malo znalo o postanku pojedinih bolenti, pa se smatralo da je onanija uzrok pojedinim bolestima koje se javljiaju u pubertetu i adolescenciji. Takva shvatanja su odavno odbačena, ali su u narodu i dalje ostale zablude, koje često nesvesno koriste roditelji u želji da zaplaše pubescenta. Naravno da je to zabluda koja se podjednako sveti roditeljima i detetu. Zabrane roditelja teško opterećuju dete, povećavaju njegovu nesigurnost i stvaraju osećanje krivice, što se negativno odražava na psihički razvoj.

Kolika se često masturbiranje smatra za normalnu pojavu?
Masturbacija je povremena pojava u zadovoljenju polnog nagona u pubertetu. Učestale onanije fizički ne opterećuju mnogo organizam da bi same po sebi bile štetne za zdravlje. Ali, učestale onanije nisu normalna reakcija pubescenta u zadovoljenju polnog nagona i ukazuju na erotsku preokupaciju emoitivno nestabilne osobe.

https://sanportal.info/wp-content/uploads/2013/11/samozadovoljavanje.jpghttps://sanportal.info/wp-content/uploads/2013/11/samozadovoljavanje.jpgadminseks i ljubavmasturbacija,pubertetŠta je to samozadovoljenje? Samozadovoljenje je uobičajen način zadovoljenja seksualnog nagona u pubertetu i mladosti (adolescenciji). Postdže se mehandčkim draženjem polnih organa rukom ili drugim predmetima, čime se postiže zadovoljstvo slično orgazmu pri polnim odnosima. Ima li razlike između samozadovoljenja i onanije ili masturbacije? Samozadovoljenje, onanija i masturbaeija su tri izraza za...