Menstruacija (mesečnica, menses, perioda) ili mesečno pranje je periodično krvavljenje iz polnih organa žene i najčešće nastaje svakih 28 dana.

Funkcije polnih organa žene su složen hormonski proces, kome je cilj da omogući sazrevanje jajašca, njegovu oplodnju, razvoj ploda u materici i njegovo rađanje. U ovom složenom mehanizmu glavnu ulogu ima hipofiza. Naime, u pubertetu hipofiza počinje da luči hormone koji aktiviraju jajnike i u njima počinje stvaranje prvog Graf ovog meška (folikula). U Grafovom mesku se stvara jajašce i tu se razvija. Kada jajašce sazri, Grafov mešak prska i izbacuje ga. Izbačeno jajašce prihvataju resice na spoljnjem kraju jajovoda i ubacuju ga u jajovod, gde se vrši oplodnja i oko 6. dana oplođeno jajašce dolazi u matericu, svojim fermentima utiče na sluzokožu materice i urasta u nju. Time je omogućena ishrana jajašca i dalji razvoj ploda.

U Grafovom mesku, sem stvaranja i sazrevanja jajašca, luči se i ženski polni hormon — estrogen. Ženski polni hormoni koje luči jajnik pripremaju matericu da prihvati oplođeno jajašce. Pod dejstvom estrogena sluzokoža materice bubri, povećava se broj krvnih sudova. To biva u prvoj polovini menstrualnog ciklusa, tj. u prvih 14 dana, jer tada prska Grafov mešak i nastaje ovulacija — izbacivanje jajašca. U jajniku se zatim stvara žuto telo, koje luči drugi ženski polni hormon — progesteron ili hormon žutog tela. Pod uticajem ovog hormona nastaje faza lučenja sluzokože materice i na taj način ona se priprema da primi oplođeno jajašce. Ako jajašce ne bude oplođeno, ono propada, tada propada i žuto telo, prestaje lučenje progesterona i sluzokoža materice se ljušti — nastaje menstruacija.

U to vreme u jajniku počinje dozrevanje novog Grafovog meska i lučenje estrogena. Počinje novi menstrualni ciklus, sluzokoža materice se obnavlja i priprema za oplodnju.

Vreme između dve menstruaeije je menstrualni ciklus. On najčešće traje 28 dana, ali se smatra da je normalna pojava i kada traje od 21 do 35 dana. Menstrualni ciklus je pod uticajem polnih hormona žene i svaki poremećaj u njihovom lučenju dovodi do poremećaja u menstrualnom ciklusu.
Menstruacija je normalna pojava u germinativnom periodu žene i obično traje 3 do 5 dana. Menstrualno krvavljenje nije obilno i žena u toku menstruacije izgubi oko 50 ml krvi, što ne predstavlja nikakvo opterećenje za organizam. Ako menstruacija traje duže od 8 dana i ako je krvavljenje obilno, to je već bolesno stanje i treba potražiti savet lekara. Normalno u vreme menstruacije žena nema posebne tegobe, sem tištanja u maloj karici, pošto za vreme menstruacije nastaje veći priliv krvi.
U početku menstruacije ne moraju biti redovne, jer još nisu usklađene hormonske funkcije. To je normalna pojava. Čak, u početku, svaku menstruaciju ne prati d izbacivanje jajašca. Smatra se da za dve godine od pojave prve menstrnacije nastaje usklađenost hormonskih funkcija, pa tek oko 16. godine treba očekivati i redovne menstruacije, jer se polno sazrevanje nastavlja i posle puberteta.

adminseks i ljubavmenstruacijaMenstruacija (mesečnica, menses, perioda) ili mesečno pranje je periodično krvavljenje iz polnih organa žene i najčešće nastaje svakih 28 dana. Funkcije polnih organa žene su složen hormonski proces, kome je cilj da omogući sazrevanje jajašca, njegovu oplodnju, razvoj ploda u materici i njegovo rađanje. U ovom složenom mehanizmu glavnu ulogu...