Šta je menstrualni ciklus i koliko traje?
Menstrualni ciklus je pojava promene sluzokože materice i traje od 21 do 35 dana, što je strogo individualno. Najčešće traje 28 dana. Razmak je obično ustaljen sa malim varijacijama od 2 do 3 dana, tako da svaka žena treba da ustanovi svoj kalendar menstruacija, kako bi lako mogla da zapazi eventualna odstupanja.

Da li je prva menstruacija „strašna”?
Nema ničeg „strašnog” u prvoj menstruaciji. To je normalna pojava u polnom razvoju i polnom životu svake žene, znak da su polne žlezde počele sa radom i da je devojčica prestala biti dete. Ali, za pojavu menstruacije devojčicu treba pripremiti, kako se ne bi iznenadila i uplašila. To obično učini svaka majka čim primeti prve znake puberteta, kao što je bujanje grudi. Pojava menstruacije u devojoice je dožiivljaj i za majku, koja svoju radost prenosi i na kćerku. Zato menstruaciju treba prihvatiti kao znak polnog i opšteg sazrevanja, kao obeležje ženskog roda, koji u sebi nosi uzvišen poziv majke.

Mora li svaka devojčica da dobije menstruaciju?
Svaka normialno razvijena devojčica u pubertetu ili najkasnije do 16. godine treba da dobije menstruaciju, jer, kao što je rečeno, menstruacija označava početak rada polnih žlezda. Ako devojčica uopšte ne dobije menstruaciju, znači da je došlo do poremećaja u radu polnih žlezda ili drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Izuzetno može postojati anomalija u građi himena — himen potpuno zatvara ulaz u usminu, tako da menstrualni sadržaj (krv) ne može da izađe iz polnih organa nego se nakuplja u usmini. To je tzv. lažna amenoreja (ili lažni nedostatak menstruacije), jer se u ovom slučajiu normalno odvija menstrualni ciklus, ali se menstrualna krv zadržava u usmini, tj. ne može slobodno da izlazi iz polnih organa, pa se misli da nije došlo do pojave menstruacije. Taj poremećaj izaziva određene tegobe u devojčice. U tom slučaju na himenu se napravi otvor, tako da menstrualna krv može slobodno da iziazi. To je mali hirurški zahvat koji ne zahteva odstranjenje himena.

loading...
adminZdravljemenstruacijaŠta je menstrualni ciklus i koliko traje? Menstrualni ciklus je pojava promene sluzokože materice i traje od 21 do 35 dana, što je strogo individualno. Najčešće traje 28 dana. Razmak je obično ustaljen sa malim varijacijama od 2 do 3 dana, tako da svaka žena treba da ustanovi svoj kalendar...