NJIHATI se – dobar glas;
NJIVA – uspeh u kući; orati- sreća u braku; zapuštena- prevara; rad na njivi- veselje;
NJUŠENJE – nevolja; čuti- neizvesna budućnost; nešto njušiti- preispitaj prijatelje;
NJUŠKA – neko će ti naneti sramotu.