Na osnovu kojih znakova se moze znati da će se pojaviti menstruacija!
Kao pred znak postoji osećaj napetosti u donjem trbuhu, koji se javlja jedan dan ranije. Međutim, ima žena u kojih menstruaciji prethode bolovi u donjem trbuhu. U svakom slučaju, pre pojave menstruacije i za vreme njenog trajanja postoje promene raspoloženja i pojačano znojenje.

U koje se doba dana najčešće javlja menstruacija?
Posebno pravilo u javljanju menstruacije ne postoji. Ona nije vezana za određeno doba dana, ali su ispitivanja pokazala da se prva menstruacija u više od polovine slučajeva (60%) javila u toku noći. I kasnije menstruacija se javlja pretežno u toku noći, ali je vezana i za druge činioce, kao povećan napor, tako da se i u iste osobe javlja u različito doba dana.

Kako se treba ponašati za vreme menstruacije i da li je povećan napor štetan?
Menstruacija je fiziološki proces, tj. prirodna pojava koja ne remeti zdravstveno stanje žene, pa
nije potrebno izbegavati uobičajene aktivnosti. Međutim, pojačan fizički pa i psihički napor remeti normalan tok menstruacije, jer u prvom slučaju dolazi od pojačanog priliva krvi u malu karlicu, što pojačava krvavljenje, dok kod psihičkog potresa dolazi do napetosti nervnog sistema, što ima uticaja i na hormonske funkcije.
Kod menstruacije treba izbegavati samo posebne fizičke napore (takmičenja), kao i dugo pešačenje. Međutim, kod obilnih i bolnih menstruacija potreban je poseban postupak. Najbolje je da se u prva 2 dana odmara. Hrana treba da je manje obilna i lako svarljiva.

Kakve higijenske mere treba preduzeti za vreme menstruacije?
U toku menstruacije potrebne su posebne higijenske mere. Treba nositi uloške koji lako upijaju krv. Njih treba menjati više puta u toku dana. Treba se zapirati 2—3 puta dnevno mlakom vodom i sapunom, jer se menstrualni sadržaj lako raspada i zaudara, a predstavlja i idealnu podlogu za razvoj klica.
U toku menstruacije nije preporučljivo kupati se u veoma toploj vodi, jer to pojačava krvavljenje, ali je poželjno tuširanje toplom vodom. Kupanje i zapiranje hladnom vodom može prouzrokovaitd zapaljenje polnih organa.

loading...
adminZdravljemenstruacijaNa osnovu kojih znakova se moze znati da će se pojaviti menstruacija! Kao pred znak postoji osećaj napetosti u donjem trbuhu, koji se javlja jedan dan ranije. Međutim, ima žena u kojih menstruaciji prethode bolovi u donjem trbuhu. U svakom slučaju, pre pojave menstruacije i za vreme njenog trajanja postoje...