Najvažnije

  • Generalno gledano, muškarci češće varaju nego žene, ali se i ta statistika menja u zavisnosti od starosne grupe kojoj osoba pripada.
  • Odrasli muškarci koji nisu odrasli u potpunoj porodici, kao i oni koji su retko ili nikada išli u crkvu su skloniji prevarama.

U poslednjih nekoliko meseci 2017. godine smo bili zatrpani vestima o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju, kako u Holivudu, tako i u Vašingtonu i svuda između. To se nastavilo i u ovoj godini. Većina tih muškaraca je bila oženjena.

Kada je časopis Time odabrao Tišinolomce  kao „osobu godine“ za 2017. godinu, neki ljudi su obratili pažnju i na drugu grupu žena koja je pretrpela negativne posledice takvih afera – supruge muškaraca koji su bili optuženi za neprikladno, ili čak u nekim slučajevima i inkriminisano seksualno ponašanje. Što se tiče tih žena, seksualno uznemiravanje i zlostavljanje spada u neverstvo.

Uopšteno gledano, muškarci varaju mnogo češće nego žene: 20% muškaraca i 13% žena kaže da su imali sa nekim ko nije njihov supružnik otkada su u braku, kako navodi General social survey.

Međutim, kao što se i vidi na grafikonu, učestalost prevara muškaraca i žena u velikoj meri oscilira sa godinama. Kada je reč o osobama u braku starim između 18 i 29 godina, žene varaju nešto češće u odnosu na muškarce (11% naspram 10%). Međutim, situacija se menja kod osoba starih između 30 i 34 i ta razlika postaje još viša kod ljudi koji su još stariji. I muškarci i žene postaju sve neverniji kako stare i situacija dostiže vrhunac tokom srednjih godina. Žene u svojim šezdesetim godinama su najčešće neverne (čak 16% žena), ali ta brojka značajno opada kod žena sedamdesetim i osamdesetim godinama. Poređenja radi, najneverniji su muškarci u sedamdesetim godinama (čak 26%) i ta stopa ostaje visoka i kod muškaraca starih 80 i više godina (24%). Dakle, razlika u postotku nevernih žena i muškaraca je najveća kod znatno starijih osoba, odnosno onih koji imaju više od 80 godina: ta razlika je čak 18 posto.

I kada uporedimo ove podatke sa onima iz devedesetih godina prošlog veka, vidimo da su muškarci češće varali nego žene. Čak i tada, stariji muškarci nisu češće varali od mlađih. Tokom devedesetih godina 20. veka, učestalost prevare je bila najveća kod muškaraca starih između 50 i 59 godina (31%) i žena starih između 40 i 49 godina (18%). U svakom slučaju, stariji muškarci i žene su znatno ređevarali nego danas. Između 2000. i 2009. godine, najneverniji su bili muškarci stari između 60 i 69 godina (29%) i žene stare između 50 i 59 godina (17%). U međuvremenu, razlika između nevernih muškaraca i žena starih više od 80 godina je porasla sa pet na dvanaest procenata za dve decenije.

Vrlo je verovatno da je ova smena generacija imala direktne veze sa promenom učestalosti prevare u svim starosnim kategorijama. Kao što je Nikolas Volfinger zapazio u jednom svom postu, Amerikanci rođeni četrdesetih i pedesetih godina su veoma često varali svoje bračne partnere, verovatno zato što su bili prva generacija koja je stasavala u doba seksualne revolucije.  Ova analiza učestalosti prevare u pogledu pola ukazuje na nešto drugačiji obrazac kada je reč o seksu van braka. Žene rođene četrdesetih i pedesetih češće varaju svoje supružnike u odnosu na druge žene, dok su muškarci rođeni tridesetih i četrdesetih u proseku dosta neverniji u odnosu na muškarce iz drugih starosnih grupa. Veća stopa neverstva u ove dve grupe dosta utiče na promenu obrasca kada je reč o razlici u učestalosti neverstva muškaraca i žena, jer, logično, ti ljudi stare i menjaju starosnu kategoriju.

Osim pola i starosti, učestalost prevare se značajno razlikuje i u zavisnosti od različitih demografskih i socijalnih faktora. Na primer, odrasli Afroamerikanci češće varaju u odnosu na druge etničke grupe. Čak 22% odraslih Afroamerikanaca koji su u braku su nekada prevarili svog partnera, što je zaista mnogo u poređenjusa 16% nevernih belaca i 13% osoba hispanoameričkog porekla. Kada je reč o crnim muškarcima, oni su ubedljivo najneverniji: čak 28% ispitanika je reklo da je prevarilo svoju suprugu, dok je samo 20% belih muškaraca, odnosno 16% Hispanoamerikanaca prevarilo svoje žene.

Čak i političko opredeljenje, porodične prilike i religioznost imaju veze sa tim da li će osoba varati svog partnera. Veća je verovatnoća da će demokrate, osobe koje nisu odrasle u celovitoj porodici, kao i oni koji su retko ili nikada nisu išli u crkvu varati svog supružnika. Na primer, 15% odraslih osoba koje su odrasle sa oba roditelja su varala svog partnera, u poređenju sa 18% onih koji nisu odrasli sa oba biološka roditelja.

S obzirom na to da svi ovi faktori mogu biti međusobno povezani, napravila sam regresivni model da testiram nezavisni uticaj svakog faktora. U suštini, ako su svi ovi faktori podjednako značajni, koji od njih će biti zadužen za verovatnoću da će osoba biti neverna? Ispostavilo se da su gotovo sve ove razlike (starost, rasa, pripadnost političkoj partiji, religioznost, stanje u primarnoj porodici) značajne, čak i kada su ostali faktori kontrolisani. Međutim, stepen obrazovanja nije značajno povezan sa verovatnoćom da će osoba biti neverna partneru.

Međutim, kada je reč o tome ko će verovatno prevariti partnera, muškarci i žene imaju malo toga zajedničkog. Odvojeni istraživački modeli ukazuju na to da muškarci, osobe koje su opredeljene za Republikansku partiju, kao i oni koji su rasli sa oba biološka roditelja ne varaju ređe od drugih kada se uzmu u obzir drugi kontrolni faktori. Međutim, rasa, starost i religioznost ipak jesu bitni vaktori. Slično tome, nivo obrazovanja kod muškaraca smanjuje verovatnoću da će osoba varati. U poređenju sa tim, pripadnost određenoj partiji, stanje u primarnoj porodici i religioznost ipak jesu značajni faktori za prevaru kod žena, dok rasa, starost i stepen obrazovanja nisu relevantni. Zapravo, religioznost i učestalost poseta crkvi je jedini faktor koji se ispostavio kao značajan u predviđanju verovatnoće da će osoba varati i kod muškraca i kod žena.

Neverstvo je zaista bolna stvar za prevarenu osobu i često potpuno uništava vezu. Mada je teško pronaći statistiku koja govori o vezi između prevare i razreda, moja analiza bazirana na podacima GSS-a ukazuje na to da se osobe koje varaju partnera češće zvanično razvode ili se razdvajaju od svog partnera.

Kada je reč o osobama koje su bile u braku i varale supružnika, 40 odsto je razvedeno ili više ne živi sa partnerom. U poređenju sa tim, tek 17% osoba koje nikada nisu prevarile muža, odnosno ženu, više nisu u braku. Sa druge strane, tek polovina „nevernika“ je trenutno u braku u poređenju sa 76% onih koji su uvek bili verni svom supružniku.

Muškarci koji su varali supruge češće ostaju u braku u odnosu na žene koje varaju svoje muževe. Kada je reč o muškarcima koji su nekad prevarili svoju suprugu, 61% je još uvek u braku, dok je 34% razvedeno ili više ne živi sa suprugom. Samo 44% žena koje su prevarile supruga je još uvek u braku, a 47% je razvedeno ili živi odvojeno od supruga.

Ova razlika među polovima odražava i činjenicu da se muškarci češće ponovo ožene nakon razvoda u odnosu na žene. Velik deo „prevaranata“ je možda u braku sa drugom osobom, jer nema podataka o tome da li su osobe koje su varale još uvek u braku sa osobom koju su varale.

https://sanportal.info/wp-content/uploads/2018/10/ko-vise.pnghttps://sanportal.info/wp-content/uploads/2018/10/ko-vise-150x150.pngadminseks i ljubavNajvažnije Generalno gledano, muškarci češće varaju nego žene, ali se i ta statistika menja u zavisnosti od starosne grupe kojoj osoba pripada. Odrasli muškarci koji nisu odrasli u potpunoj porodici, kao i oni koji su retko ili nikada išli u crkvu su skloniji prevarama. U poslednjih nekoliko meseci 2017. godine...