predbracno iskustvoPredbračno seksualno iskustvo nema veći utioaj na polne odnose u braku, ali u sebi nosi nepoželjne elemente kojd opterećuju kasnije odnose. Nije u pitanju nevinost, jer je ona društveni pojam koliko i anatomski, i shvatanje nevinosti zavisi od moralnih načela društva i okline. Predbračno iskustvo ima dublju psihološku osnovu za kasnije odnose.

Seksualni odnosi se doživljavaju potpuno, tj. fizički i psihički. Osobe pokazuju potpunu pripadnost (fizičku i psihičku), emotivno su povezane i bliske. Ali, u mladosti još ne postoji dovoljna psihička zrelost u procenjivanju ličnosti, sklonosti i osobenositi, usklađenost pogleda, karaktera i vaspltanja, kuitiurnih i drugiih navika, što doprinosi uzajamnoj povezanosti i trajnim odnosiima, tako da je iteško napraviti pravilan izbor, pogotovu ako se nema iskustva u heteroseksualnim odnosima, već je za izbor presudain mladalački zanos.

Raskid koji nastaje uvek donosi razočarenje jednom partneru, i to onome koji je emotivno jače vezan, a to je najčešće žena. Afekfcivni potresi imaju uticaja na afektivni život, negativno iskustvo se prenosi i na kasnije odnose sa osobama suprotog pola. To je često prepreka za pravilne seksualne odnose.
Ipak, najteže posledice ostavlja neželjena trudnoća, bilo da se ona prekine ili da se rodi dete.

Da li se stav društva prema predbračnom seksualnom iskustvu može oceniti kao konzervativan?

(Odnosi između polova zavise od uzrasta i psihičke, fizičke i socijalne zrelosti jedinke, pa postoji i različito ponašanje. Razvoj svakog pojedimca je različit, kao i njegova shvatanja, pogotovu do njegove psihičke zrelosti, pa će i njegove ireakcije biti različite.
Potpuni polni odnosi pre braka, ili predbračno iskustvo, zavise od shvatanja svakog pojedinca i ne mogu se šablonizirati. Ali, jedno je sigurno da prihvatanje tuđe volje i žrtvovanje svojih načela stvara osećanje krivice koja remeti duševnu ravnotežu. U našoj sredini, gde još uvek preovlađuje dvostruki moiral, pogledi muškarca i žene na predbračrao iskustvo nisu uvek isti. Nije to samo razlika u društvenim merilima, koja još uvek daju veća prava muškarcu, daleko veći značaj ima doživljavanje polnih odnosa.
Devojka je najčešće mnogo jače emotivno vezana za muškarca i u seksualnim odnosima učestvuje celim bićem. Ona od muškarca zahteva potpunu pripadnost kakvu ona daje, pa zato teže podnosi promene.

To ne znači da u uslovima izmenjenih društvenih odnosa i moralnih načela neće doći do prihva-tanja predbračnog iskustva, kao što je to slučaj sa flertom, tj. površnim seksualnim odnosima. U takvim uslovima nastaće promene u emotivnim i psihičkim reakcijama uopšte, ali to zahteva određeno vreme.

loading...

loading...
https://sanportal.info/wp-content/uploads/2013/11/predbracno-iskustvo.jpghttps://sanportal.info/wp-content/uploads/2013/11/predbracno-iskustvo.jpgadminseks i ljubavpubertetPredbračno seksualno iskustvo nema veći utioaj na polne odnose u braku, ali u sebi nosi nepoželjne elemente kojd opterećuju kasnije odnose. Nije u pitanju nevinost, jer je ona društveni pojam koliko i anatomski, i shvatanje nevinosti zavisi od moralnih načela društva i okline. Predbračno iskustvo ima dublju psihološku osnovu...