Zdravlje

Anemija

Anemija se definiše kao apsolutno smanjenje ukupne mase eritrocita. U praksi, anemijom se smatra smanjenje koncentracije hemoglobina u krvi. Krv…
jos »